Instrukcje

 

 Proszę przestrzegać następujących instrukcji w czasie użytkowania:

 

 1. Należy starać się zamawiać cegły z jednej dostawy, aby zagwarantować sobie jednolitość koloru i faktury cegieł. Z uwagi na to, że jest  to produkt na bazie glinki naturalnej, dostawy z różnych cykli produkcyjnych mogą się nieznacznie od siebie różnić, a więc należy składać zamówienie na całą potrzebną ilość cegieł.
 2. Dla zachowania jednolitej kolorystyki ściany należy otworzyć kilka palet i murując jednocześnie pobierać cegły z różnych palet.
 3. Świeżo wymurowana ściana powinna być zabezpieczona przed deszczem i zbyt szybkim schnięciem (zaleca się przykrywanie świeżo wymurowanej ścianki).
 4. Zaprawa murarska powinna być dobrana odpowiednio do nasiąkliwości cegieł. Zaleca się ewentualnie lekkie nawilżenie cegieł użytych do murowania ściany. Zbyt rzadka zaprawa murarska może powodować białe wykwity na wymurowanej ścianie.
 5. W czasie murowania należy zaparawą murarską dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy układanymi cegłami i dobrze je dociskać.
 6. W czasie murowania należy zwracać uwagę na to, aby nie zabrudzić zaprawą zewnętrznej warstwy cegieł.
 7. Murując ścianę należy układać cegły wgłębieniem do góry.
 8. W przypadku dodatkowego zamówienia należy dostarczyć kilka cegieł jako próbkę koloru i faktury, aby móc dobrać podobną partię cegieł.
WIĄZANIE HOLENDERSKIE
WIĄZANIE WOZÓWKOWE PRZESUNIĘCIE O 1/4 CEGŁY
WIĄZANIE WOZÓWKOWE PRZESUNIĘCIE UKOŚNE O 1/4 CEGŁY
WIĄZANIE GOTYCKIE
WIĄZANIE ŚLĄSKIE
WIĄZANIE GŁÓWKOWE
WIĄZANIE KRZYŻOWE
WIĄZANIE KOWADEŁKOWE
WIĄZANIE WÓZKOWE PRZESUNIĘCIE 0 1/2 CEGŁY
WIĄZANIE BLOKOWE
WIĄZANIE KRZYŻ

 Przygotowanie podłoża:

 1. Usunąć z fugi wszelkie resztki zaprawy i kurzu
 2. Głębokość na fugę min. 10 mm
 3. W zależności od porowatości cegieł, przy bardzo porowatych i wchłaniających wodę cegłach można delikatnie zmoczyć fugę wodą bezpośrednio przed jej położeniem.

Sposób nakładania

 1. Maksymalny czas używania przy 20˚ C, 2 godz. po rozrobieniu.
 2. Używać od +3˚ C do +27˚ C.
 3. Nie używać przy mrozie i przez 24 godziny po mrozie.
 4. Mieszać z czystą wodą +/- 3,75l na 25 kg.
 5. Najlepiej mieszać maszynowo w odpowiednim naczyniu.
 6. Te same powierzchnie najlepiej fugować tego samego dnia by uniknąć różnic kolorystycznych, spowodowanych wpływem różnych warunków atmosferycznych, pogodowych. Jeżeli istnieje ryzyko, że może wyparować zbyt dużo wody, rozmieszaną fugę należy przykryć.

WŁAŚCIWOŚCI: sucha masa 1900 kg/m3 (mieszana na próbkach 4/4/16 cm)

TWARDOŚĆ: po 28 dniach :15 N/mm2 (mierzona na takiej samej próbce)

ELASTYCZNOŚĆ: po 28 dniach : > 3N/mm2 (mierzona na takiej samej próbce)

KURCZLIWOŚĆ: po 28 dniach: 045 mm/M

ZUŻYCIE: +- 7kg/m2 Próby mrozoodporności : brak uszkodzeń po 28 cyklach.

Cement i wapno mogą spowodować irytację skóry, unikać kontaktu ze skórą.

Po wykonaniu pracy umyć skórę wodą