Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art 13 ust.l i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 24.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznycvh w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SCU „Klinkier Holenderski „ Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Myśliborska 21/22, 66-400 , e mail biuro @ scuklinkier.pol tel. 95 735 89 67

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia realizacji umowy.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani /Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych , prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie umowy zgody przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest umownym warunkiem zawarcia umowy , a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania umowy.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, Kancelaria prawna, Kancelaria podatkowa.