+48 509 635 774 / +48 693 860 232 sklep@scuklinkier.eu

Polityka prywatności

Polityka prywatności scuklinkier.eu

Ciasteczka

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest SCU Klinkier Renata Tadla przy ul. Piłkarskiej 17, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 597 146 79 09 (dalej „My”, „SCU Klinkier” albo „Firma”) właściciel internetowego sklepu dostępnego pod adresem www.scuklinkier.eu (dalej „Sklep SCU Klinkier”).

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu, nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu zapamiętywania informacji o Twojej sesji, statystycznym i marketingowym oraz udostępniania funkcji Sklepu.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz.
Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom, które wspierają nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • podmiotom, które zapewniają nam obsługę rachunkową (finansowo – księgową),
 • podmiotom, które zapewniają nam obsługę informatyczną, w celu sprawnego dokonywania przez Ciebie zakupów w Sklepie SCU Klinkier np. hostingodawcy, dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,
 • podmiotom, które zapewniają nam realizację Twojego zamówienia – firmom kurierskim i innym firmom przesyłkowym,
 • hurtowniom,
 • podmiotom, które zapewniają nam obsługę prawną,
 • podmiotom zapewniającym nam wsparcie techniczne,
 • -podmiotom zapewniającym usługi marketingowe,
 • podmiotom zapewniającym usługi statystyczne,
 • odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych,
  – osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność.

Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają naszym wymienionym świadczenie ich usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty wykorzystują Twoje dane, możesz znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookies.

Jakie masz uprawnienia wobec SCU Klinkier w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.:

 • prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy, przetwarzali Twoje dane możesz zażądać żebyśmy je usunęli, ograniczenia przetwarzania Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

a) sprzeciw marketingowy – Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,
b) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Powinieneś/aś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
prawo do przenoszenia danych – Masz prawo otrzymywać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś/aś na podstawie umowy lub Twojej zgody,
prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: biuro@scuklinkier.eu, pisemnie na adres: jest SCU Klinkier Renata Tadla, ul. Piłkarska 17, 66-400 Gorzów Wlkp.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • zapobieganie oszustwom i przestępczości,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym SCU Klinkier zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).