+48 509 635 774 / +48 693 860 232 sklep@scuklinkier.eu

Regulamin sklepu www.scuklinkier.eu

 1. Postanowienia ogólne, kontakt z właścicielem sklepu

   

  1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego SCU Klinkier, działającego pod adresem www.scuklinkier.eu

    

  2. Właścicielem Sklepu jest Renata Tadla, ul. Piłkarska 17, 66-470 Gorzów Wlkp. NIP: 597 146 79 09 / REGON: 366387567

    

  3. Dane kontaktowe Sprzedawcy są następujące:

    

  4. Adres do kontaktu: SCU KlinkierRenata Tadla, ul. Piłkarska 17, 66-470 Gorzów Wlkp.

    

Adres e-mail: sklep@scuklinkier.eu

Numer telefonu: +48 509 635 774 (godziny obsługi telefonicznej klientów – w zakładce Kontakt).

 1. Wymagania techniczne

   

  1. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:

    

   1. komputera lub innego urządzenia z przeglądarką internetową,

     

   2. dostępu do sieci Internet,

     

   3. aktywnego adresu e-mail.

     

 1. Dane osobowe

   

  1. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Sprzedawca.

    

  2. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów, jak i innych osób korzystających ze strony internetowej Sklepu można przeczytać w Polityce prywatności .

    

 1. Zawarcie umowy sprzedaży, konto klienta

   

  1. Sklep umożliwia zakup towarów (dalej „Towary”), uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu, w dwóch trybach:

    

   1. bez rejestracji;

     

   2. z założeniem konta w Sklepie.

     

W obu przypadkach w celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, odpowiednim przyciskiem dodać je do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji (sposób dostawy i płatności).

  1. Informacje o towarach w Sklepie, tj. opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

    

  2. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i ewentualnie (na życzenie klienta) także danych do wygenerowania faktury VAT.

    

  3. Jeśli klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie (dalej „Konto”), rejestracja jest jednorazowa, a adres poczty e-mail oraz wybrane przez klienta hasło są podstawą do późniejszego logowania. Szczegóły udostępniania przez Sprzedawcę usługi cyfrowej prowadzenia Konta dostępne są poniżej w Regulaminie Konta. Sklep umożliwia logowanie się do Konta również poprzez social media i/lub konto użytkownika w systemie Google. Po zalogowaniu do Konta, klient posiada dostęp do historii swoich zamówień, a przy kolejnych zamówieniach nie musi ponownie wypełniać formularza zamówienia swoimi danymi osobowymi.

    

  4. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z posiadania konta. W tym celu należy wysłać swoją rezygnację na adres e-mail: sklep@scuklinkier.eu

    

  5. Zatwierdzenie przez klienta zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę” (lub innego o tożsamym brzmieniu) oznacza:

    

   1. złożenie Sprzedawcy oferty zakupu Towarów zgodnie z opcjami wybranymi w zamówieniu oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem,

     

   2. akceptację obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy.

     

  6. Do zawarcia umowy sprzedaży (dalej „Umowa”) dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji (przyjęcie oferty klienta), o czym Sprzedawca informuje poprzez wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

    

  7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Towaru (w całości bądź w części), Sprzedawca poinformuje o tym klienta – nie dochodzi wówczas do zawarcia Umowy. Sprzedawca poinformuje klienta jednocześnie o istniejących możliwościach innego sposobu realizacji zamówienia, np. częściowej realizacji zamówienia lub oczekiwania na uzupełnienie przez Sprzedawcę stanów magazynowych. Jeżeli zamówienie zostało wcześniej opłacone przez klienta, a nie jest możliwe do realizacji, Sprzedawca niezwłocznie zwraca klientowi dokonane płatności (stosownie do zakresu anulowania zamówienia).

    

  8. Termin realizacji zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub terminie produkcji u producenta/ u nas i trwa przeważnie od 2 do 14 dni roboczych. W przypadku zamówień niestandardowych lub towarów mniej popularnych, termin ten nie powinien przekroczyć 40 dni roboczych. Każdorazowo, po złożeniu zamówienia, przesyłamy informację o przewidywanym terminie realizacji.Produkty wybrane na zamówienie mają określony przybliżony termin realizacji w karcie danego produktu.

    

  9. Sprzedawca przekazuje klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru.

    

  10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w jego dostawie powstałe w wyniku podania przez klienta niepełnego / błędnego adresu dostawy lub braku podania innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

    

  11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności. W takim przypadku Sprzedawca (jeśli to możliwe) podejmie próbę kontaktu z klientem, celem weryfikacji prawdziwości podanych danych.

    

 1. Ceny i metody płatności

   

  1. Ceny Towarów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. wraz z podatkiem VAT.

    

  2. Koszt dostawy Towarów podawany jest osobno w koszyku Sklepu, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez klienta oraz wagi Towaru.

    

  3. Dostępne metody płatności opisane są na stronie Sklepu w zakładce „Formy płatności” oraz prezentowane są klientowi na etapie składania zamówienia (w koszyku).

    

  4. Płatności online w Sklepie obsługiwane są przez dostawcę płatności:

    

   1. PayU

     

  5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

    

  6.  Jeżeli klient wybrał płatność zwykłym przelewem bankowym, zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 7 dni od jego złożenia. W braku zapłaty w w/w terminie, Umowę uważa się za niezawartą. Zdanie poprzednie nie dotyczy sytuacji, gdy Sprzedawca oferuje klientom płatność odroczoną/płatność w ratach za pośrednictwem zewnętrznego partnera.

    

 1. Dostawa towarów

   

  1. Dostawa Towarów odbywa się wedle wyboru klienta:

    

   1. za pośrednictwem firmy kurierskiej

     

   2. do paczkomatów InPost

     

   3. odbiór osobisty

     

  2. Klient może również dokonać odbioru zamówienia osobiście w siedzibie firmy Sprzedawcy.

    

  3. Za wyjątkiem Towarów odbieranych przez klienta osobiście, zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). Dokładny rzeczywisty termin doręczenia przesyłki określa przewoźnik.

    

  4. Towary wysyłane są przez Sprzedawcę w terminie do 30 dni, chyba, że w opisie produktu podczas składania zamówienia przez klienta podano wyraźnie inny termin. Szczegółowe terminy realizacji podane są na stronie Sklepu w zakładce „Czas i koszty dostawy”.

    

  5. Sprzedawca standardowo obsługuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pokryciem kosztów wskazanych na stronie Sklepu w zakładce “Czas i koszty dostawy”. Wysyłka za granicę jest możliwa za pokryciem kosztów wskazanych na stronie Sklepu lub kosztów indywidualnie uzgodnionych z klientem.

    

  6. W przypadku wysyłek paletowych, ze względu na ich ciężar i gabaryt, kurier dostarcza przesyłkę pod wskazany adres i rozładowuje palety za pomocą windy i paleciaka.

   Kurier nie wnosi palety do domy czy na piętro. Jest to fizycznie niemożliwe.

   Klient ma obowiązek zapewnić:

   1. możliwość wjazdu samochodu ciężarowego pod wskazany adres. Jeżeli auto ciężarowe nie może wjechać to rozładunek następuje na ulicy lub w najbliższym dogodnym i bezpiecznym miejscu.

     

   2. twarde podłoże do rozładunku np. kostka brukowa czy beton. W przypadku miękkiego podłoża rozładowanie towaru może nie być fizycznie możliwe.

     

Jeżeli pod wskazanym przez klienta adresem nie będzie fizycznej możliwości rozładunku z powodu wyżej wymienionych okoliczności, klient będzie zobowiązany do wskazania innego adresu dostawy i zostanie obciążony dodatkową opłatą ustaloną przez przewoźnika.

 1. Odstąpienie od umowy

   

  1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta (dalej „Przedsiębiorca Uprzywilejowany”) posiada ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa poniżej.

    

  2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby klient wysłał w w/w terminie, oświadczenie:

    

   1. w formie elektronicznej na adres: sklep@scuklinkier.eu lub

     

   2. w formie pisemnej na adres: SCU Klinkier, ul. Piłkarska 17, 66-470 Gorzów Wlkp

     

  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone według wzoru dostępnego tutaj, przy czym użycie wzoru nie jest obowiązkowe. Sprzedawca niezwłocznie prześle klientowi w formie e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

    

Następnie w terminie kolejnych 14 dni klient powinien na własny koszt odesłać zwracane Towary na adres pocztowy SCU Klinkier, ul. Piłkarska 17, 66-470 Gorzów Wlkp

  1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona na rzecz klienta zwrotu:

    

   1. ceny Towaru;

     

   2. kosztów pierwotnej przesyłki Towaru do klienta według najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy, oferowanego w Sklepie.

     

  2. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu, gdy otrzyma Towar z powrotem.

    

  3. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

    

  4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy używał Towaru w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

    

 1. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

   

  1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku Umów o dostarczenie Towarów:

    

   1. nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta /Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towary personalizowane);

     

   2. ulegających szybkiemu zepsuciu lub o krótkim terminie przydatności do użycia (towary szybko psujące się);

     

   3. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie to zostało otwarte przez klienta, a towaru po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (towary zapakowane ze względów higienicznych);

     

   4. nagrań dźwiękowych, wizualnych albo programów komputerowych, dostarczanych na nośniku materialnym (np. płyta CD) w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

     

   5. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami (np. materiały budowlane, jeśli zostały użyte);

     

   6. dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę (prasa papierowa);

     

   7. których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

     

   8. napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

     

 1. Reklamacje

   

  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć klientowi Towary zgodne z Umową.

    

  2. Wobec konsumentów i Przedsiębiorców Uprzywilejowanych Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Towaru zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Wobec pozostałych klientów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.

    

  3. Reklamacje mogą być składane:

    

   1. w formie elektronicznej na adres: sklep@scuklinkier.eu

     

   2. lub w formie pisemnej na adres: SCU Klinkier, ul. Piłkarska 17, 66-470 Gorzów Wlkp

     

  4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w takiej formie, w jakiej została ona złożona (pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail) w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

    

  5. W razie niezadowolenia ze sposobu załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę, konsument i Przedsiębiorca Uprzywilejowany mogą (niezależnie od zwykłego postępowania przed sądem powszechnym) skorzystać także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

    

  6. W powyższym celu można:

    

   1. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

     

   2. skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,

     

   3. skorzystać z platformy ODR (Online Dispute Resolution), która służy do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, jeśli spór dotyczy zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez internet. Więcej informacji o platformie ODR można znaleźć tutaj,

     

   4. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

     

  7. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać także na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

    

 1. Postanowienia końcowe

   

  1. Do Umów zawieranych w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

    

  2. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień konsumenta (i Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego) wynikających z przepisów prawa.

    

  3. Sprzedawca może dokonywać zmian Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany takie mają zastosowanie do zamówień złożonych po opublikowaniu nowej wersji Regulaminu, a w przypadku (i) wcześniej zawartych Umów o świadczenie usługi cyfrowej lub usługi elektronicznej, a także w przypadku (ii) klientów posiadających Konto w sklepie – klient będzie powiadomiony o zmianie Regulaminu i możliwości nie zaakceptowania nowej treści.

    

  4. Regulamin obowiązuje od dnia 1-05-2024 r.

    

Regulamin Konta SCU Klinkier

 1. Postanowienia ogólne, kontakt ze Sprzedawcą

   

  1. Niniejszy regulamin konta („Regulamin Konta”) określa zasady i warunki korzystania z konta klienta („Konto”) w sklepie internetowym SCU Klinkier („Sklep”).

    

  2. Niniejszy Regulamin Konta stanowi regulamin usługi elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Konta jest usługą dodatkową i poboczną w stosunku do głównej działalności Sprzedawcy, tj. oferowania klientom zakupu Towarów. Usługa prowadzenia Konta jest nieodpłatna.

    

  3. Regulamin Konta stanowi uzupełnienie Regulaminu Sklepu. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Konta, do usługi tej stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu.

    

Dane kontaktowe Sprzedawcy w sprawach dotyczących usługi Konta są takie same jak w przypadku Sklepu:
SCU Klinkier Renata Tadla, ul. Piłkarska 17, 66-470 Gorzów Wlkp.

e-mail: sklep@scuklinkier.eu
tel.: +48 509 635 774

 1. Wymagania techniczne i funkcjonalności usługi Konta

   

  1. Wymagania techniczne dla korzystania z usługi Konta są takie same, jak dla korzystania ze Sklepu i wskazane zostały w punkcie II.1. Regulaminu Sklepu.

    

  2. Korzystając z Konta klient Sklepu ma możliwość:

    

   1. zapisać i przechowywać na Koncie swoje dane osobowe (w tym adres dostawy), co umożliwia dokonywanie kolejnych zakupów w Sklepie bez konieczności ponownego uzupełniania formularza adresowego,

     

   2. wglądu w historię swoich zamówień,

     

   3. wglądu w status realizacji zamówienia.

     

 1. Umowa o świadczenie usługi Konta, odstąpienie od umowy, rezygnacja z Konta

   

  1. Założenie Konta przez klienta jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi elektronicznej na czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z posiadania Konta bez podawania przyczyny. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą elektronicznie na adres e-sklep@auroks.pl. Klient posiada także ustawowe prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta w terminie 14 dni od jej zawarcia.

    

 1. Reklamacje

   

  1. Wobec konsumentów i Przedsiębiorców Uprzywilejowanych Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność usługi Konta z umową zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Wobec pozostałych klientów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.

    

  2. Reklamacje dotyczące usługi Konta mogą być składane Sprzedawcy zgodnie z procedurą przewidzianą w punktach IX. 3-5 Regulaminu Sklepu.

    

  3. W razie niezadowolenia ze sposobu załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę, istnieje też możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z procedurą opisaną w punktach IX. 6-7 Regulaminu Sklepu.

    

 1. Dane osobowe

   

  1. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów Sklepu, w tym na cele prowadzenia Konta, znajdują się w Polityce prywatności.

    

 1. Zmiany Regulaminu Konta

   

  1. Sprzedawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu Konta na zasadach wskazanych w punkcie IX. 3 Regulaminu Sklepu. Jeżeli klient nie akceptuje nowego brzmienia Regulaminu Konta, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta (kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą elektronicznie) z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.